กำหนดการประชุม

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย  ฮีโมฟีเลีย  โรคไข้เลือดออก และระบบส่งต่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2556  ห้องประชุมธรรมรักษา โรงพยาบาลชัยภูมิ

เวลา
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน โดย พ.ญ.มนธนา จันทรนิยม
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย และการใช้แฟคเตอร์เข้มข้น โดย พ.ญ.มนธนา จันทรนิยม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลียและระบบส่งต่อ ในจังหวัดชัยภูมิ
โดย พ.ญเรืองศรี ชัยวิรัตนะ นพ. วัชร สุฐิติวนิช พ.ญ.มนธนา จันทรนิยม
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. แนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออก ในจังหวัดชัยภูมิ และระบบส่งต่อโดย นพ. วัชร สุฐิติวนิช
15.30 – 16.30 น. แนวทางการรักษาทารกแรกเกิด และผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และระบบส่งต่อ
ในจังหวัดชัยภูมิ โดย พ.ญ.จุฑาทิพย์ อุดมทรัพย์
купить справку 302н в москвеcrm системы для риэлторовgame